English
Deutsch

Munkatársak

IGAZGATÓ  Dr. Cseh Károly egyetemi tanár

IGAZGATÓHELYETTES  Dr. Balázs Péter főiskolai tanár, Dr. Jakabfi Péter egyetemi docens (német tanulmányi felelős), Dr. Tompa Anna egyetemi tanár

PROFESSOR EMERITUS  Dr. Schultheisz Emil ny. egyetemi tanár, Dr. Simon Tamás ny. egyetemi tanár

VENDÉGPROFESSZOR  Dr. Kapronczay Károly orvostörténész

EGYETEMI DOCENS  Dr. Forrai Judit orvostörténeti tanszéki csoport vezetője, 

EGYETEMI TANÁRSEGÉD  Dr. Alliquander Anna, Dr. Horváth Ferenc tanulmányi felelős (magyar ÁOK, FOK, GYTK), Dr. Janik Leonárd, Dr. Pénzes MelindaDr. Terebessy András tanulmányi felelős (angol ÁOK, FOK, GYTK)

TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS Dr. Csépe Péter, Dr. Koncz Júlia, Dr. Sima Ágnes tanulmányi felelős (egészségügyi szervező és manager, EKK)

KÖZPONTI GYAKORNOK Dr. Besenyei Gabriella, Dr. Barczi Szilvia, Dr. Pongor Vince,

SZAKORVOSKÉPZÉS FELELŐSE Oszlár Júlia

TANULMÁNYI OSZTÁLY Bokor Adrienn, Németh Judit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terebessy András