English
Deutsch

Prevenció az egészségért

Oktatás

Tantárgy neve: „Prevenció az egészségért” az AOK tantárgyban prevenció címen fut

AOK Népegészségtani Intézet

Tantárgy előadója, felelőse: Dr. habil. Forrai Judit CSc

Email: forjud@net.sote.hu

Gyakorlat-orientált tárgy, elméleti bevezetéssel AOK, EKK, nappali tagozatos hallgatói számára.

Tantárgy típusa: kötelező

EKK-n kreditértéke: 2 pont

1. Prevenció 1. első féléves oktatás:

Az elméleti oktatás e-learning formában, egyéni felkészülést, távoktatást igényel, az egyetemi regisztrációs rendszeren keresztül (Moodle-rendszer) elérhetők http://itc.semmelweis-univ.hu/moodle/ a heti bontásban megadott anyag elsajátítása. Az elektronikus rendszerben elérhető ellenőrző tesztkérdések helyes kitöltésével ad számot a hallgató kellő felkészültségéről, amennyiben 50.1%-ban jó megoldásokat ad.

Tanulási előírás, útmutató: Az e-learning könyv 12 nagy fejezetre, több alfejezetre van osztva, hogy a Hallgatók minden héten (mintha előadáson lennének) 1-2 órában elolvashassák a tananyagot és a hozzákapcsolódó gyakorló tesztkérdéseket meg tudják oldani.

A tanulási egységek:

1. Bevezetés, a prevenció fogalma

2. A lakosság egészségi állapota és a prevenció az alapellátásban

3. Prevenciós kommunikáció, esélyegyenlőség

4. Primer prevenció elmélete, korosztályos szűrések

5. A megelőzés (nem gyógyszeres) technikái

6. A jövő nemzedék védelme, megelőzés

7. Káros hatások, szenvedélyek megelőzése

8. Szűrési tesztekről, technikák, módszerek, dokumentáció

9. Népegészségügyi megbetegedések szűrése 1

10. Népegészségügyi megbetegedések szűrése 2

11. Népegészségügyi megbetegedések szűrése 3

12. Egészségvédelem, munkavédelem, balesetek megelőzése

Hogyan tanuljon?

Mielőtt a tanuláshoz kezd, ismerkedjen a tananyag tartalmával. Tekintse át a tananyag szerkezetét, felépítését, nézze meg, hogy milyen funkciók segítik a tanulásban. Tanulmányozza a tanulási útmutatót.

Készítsen magának tanulási tervet, amelynek alapja az legyen, hogy önnek 1-1,5 hét alatt kell az egyes tanulási egységek tananyagát elsajátítani, a gyakorló feladatokat teljesíteni és az ellenőrző feladatokat megoldani.

A tanulási terv elkészítése után kezdjen hozzá az első tanulási egység feldolgozásához! A távoktatásra készített tananyag műfaji sajátosságai, hogy vezérli a tanulást. A tananyag írójával az írott szövegen keresztül folytathat párbeszédet, ha furcsának is tűnik ez az első hallásra. Ez úgy zajlik, hogy a tanár Önt többször megszólítja: tanácsol, kérdez, instrukciókat ad. Az Ön feleletével, válaszával a megoldott feladatokon/teszteken keresztül találkozik.

A gyakorló feladatok/tesztek az ismétlést és a rögzítést szolgálják elsősorban, ezért ezek megoldását nem korlátoztuk – mindenki saját igényeinek megfelelő számban tölti ki bármelyiket. Ami azonban fontos, egyik sem maradhat ki a félév során. Ezeknél a feladatoknál megadjuk az ajánlott

A félév során megoldandó feladatok többfélék!

A gyakorló feladatok/tesztek az ismétlést és a rögzítést szolgálják elsősorban, ezért ezek megoldását nem korlátoztuk – mindenki saját igényeinek megfelelő számban tölti ki bármelyiket. Ami azonban fontos, egyik sem maradhat ki a félév során. Ezeknél a feladatoknál megadjuk az ajánlott megoldást, vagy ha a feladat természete olyan, hogy nem adhatunk megoldást, akkor kommentárokat, megjegyzéseket fűzünk hozzá.

Az ellenőrző feladatok/tesztek a tanulási egység végén találhatóak. Amikor úgy érzi, hogy elsajátította a tanulási egység tananyagát, akkor oldja meg ezeket a feladatokat. Megoldásait a megadott határidőre készítse el. Ezeket az ellenőrző teszteket csupán 3-szor van lehetősége megoldani, ami fontos, a három eredmény közül a legjobb számít a féléves osztályzatba.

Figyelem!

Az ellenőrzőteszt megnyitása is próbálkozásnak számít – még akkor is, ha egyetlen feladatot sem oldott meg. Tehát csak abban az esetben nyissa meg, ha valóban meg akarja oldani!

A félév elfogadásának feltétele

A félév elfogadásának feltétele az összes teszt kitöltése (beleértve a gyakorló és ellenőrző teszteket is) minimum 50,1% -os teljesítménnyel!!

A záróteszt írás utolsó dátuma: 2012. november 15. 24.00 óra.

Aki a megadott időpontig nem oldja meg a tananyagban lévő teszteket, annak nem érvényes a féléve, vagyis nem kapja meg az aláírást.

Probléma esetén a tantárgy felelősének e-mail címére küldheti el kérdéseit, észrevételeit: forjud@net.sote.hu

2. Prevenció 2. féléves oktatás

A gyakorlati oktatás, amely a Prevenció 1-re épül.

A félév érvényességének feltétele:

Kötelező feladatok:

  1. 10 különböző, a hallgató által megkeresett pacienssel/klienssel az un. Preventissimo rendszerben kitöltött és lezárt kérdőívek kitöltése a Moodle-ban.
  2. Prevenciós szűrőbusz  (14 szűrőállomásainak) meglátogatása megadott időpontban: március 28, vagy április 9-én lehet feljelentkezni a http://prevencio.sote.hu/tartalom.php?action=oktatas felületen

50 kérdéses záróteszt sikeres (legalább 51% helyes válasz) kitöltése a Moodle-ban.

Záróteszt megoldása: 2013. április 21. 24.00-ignovember

Részletesen:

1. A Preventissimo rendszerről

A Preventissimo állapotfelmérő és tanácsadó rendszer segítségével a páciens képet kaphat egyes betegségekre vonatkozó kockázati és védőtényezőiről, valamint segítséget kap arra, hogyan változtasson életmódján ahhoz, hogy a kockázatait mérsékelje.

A rendszer által vizsgált betegségek: szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, emlőrák (nőknél), prosztatarák (férfiaknál), vastagbélrák, tüdőrák, demencia, szemészeti betegségek (cataracta, glaucoma, maculadegeneráció, száraz szem).

A kérdőív felméri az egyéni és családi anamnézist, az esetleg hozzáférhető laboradatokat (ezért ezeket érdemes előkészíteni) és az életmódot.

Feladat:

10 különböző a hallgató által szabadon megválasztott klienssel kell kitöltetni az on-line kérdőívet, majd a kapott eredményeket a rendszer által generált tanácsok (Egészségterv) segítségével közösen értékelni. Minden lépést és jelölést regisztrál a Moodle rendszer.

2. Prevenciós busz

Prevenciós szűrőbusz látogatása a hallgató által lefoglalt időpontban március 28, vagy április 9-én lehet feljelentkezni az internetes bejelentkezés alapján. A szűrő kamion ezen a két napon a NET (Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4.) előtt áll, itt kell a lefoglalt időpontban pontosan megjelenni. Jelenlétet a buszon regisztráljuk Időpont módosításra nincs lehetőség, mert ezalatt a két nap alatt mintegy 800 hallgató fogja meglátogatni a bemutatott szűrőbusz munkafolyamatait. Jelentkezés itt:

3. Záróteszt

Jeggyel értékelt 50 kérdéses záróteszt sikeres (legalább 51% helyes válasz) kitöltése a Moodle-ban.