English
Deutsch

Jelen

Egyetemünk Közegészségtani Intézetét 1874-ben alapították. Ez Európa egyik legrégebbi közegészségtani intézete. Első professzora Fodor József volt. Többszöri névváltoztatást, átszervezést, majd két intézetre történő szétválasztást követően 1997-tol ismét egységes intézetként működik.

Az intézet korábbi igazgatói


Az intézet a következő funkcionális egységekre tagolódik:

 • Molekuláris epidemiológiai laboratórium
 • Járványtani laboratórium
 • Környezet- és munkaegészségtani laboratórium
 • Anya-, gyermek és ifjúság-egészségtani csoport
 • Élelmezés- és táplálkozás-egészségtani laboratórium
 • Társadalom-orvostani csoport
 • Hátrányos helyzetűek Egészségvédelmi Kutató Csoportja
 • Orvostörténeti csoport
 • Kórházhigiénés Osztály

Az intézet a közegészségtan valamennyi részterületét és az orvoslás történetét oktatja orvostanhallgatóknak, fogorvostanhallgatóknak és gyógyszerészhallgatóknak. A magyar nyelvű oktatás mellett angol és német nyelven is oktat. Tudományos kutatásokat végez a közegészségtan különböző területein, és megfelelő infrastruktúrával rendelkezik a megelőző orvostan és népegészségtan, valamint a társadalom- orvostan szakorvosok képzéséhez. Ezenkívül területi egészségvédelmi és egészségpromóciós tevékenységet is folytat. Kórházhigiénés osztálya összegyetemi feladatokat lát el.

Az intézet graduális oktatási programja:

 • epidemiológia és orvosi demográfia
 • a fertőző betegségek általános és részletes járványtana, megelőzése
 • táplálkozás- és élelmezés-egészségtan
 • környezetegészségtan
 • munkaegészségtan
 • foglalkozási toxikológia
 • foglalkozási betegségek megelőzése, foglalkozás- egészségügyi ellátás
 • munkavédelem
 • környezeti tényezők szerepe a nem fertőző betegségek kialakulásában
 • anya-, csecsemő-, gyermek- és ifjúságvédelem, gerohigiéne
 • egészséget veszélyeztető magatartásformák epidemiológiája
 • egészségvédelem és egészségpromóció
 • az egészségügyi ellátó rendszerek felépítése és működésük erőforrásai
 • az egészségügyi és közegészségügyi ellátás rendszere Magyarországon
 • kórházhigiéné, a nosocomialis fertőzések megelőzése
 • minőségbiztosítás az egészségügyben
 • egészségpolitika
 • orvostörténelem

Az intézet egészségnevelési projekteket, egészségvédelmi intervenciós programokat szervez és irányít a lakosság életmódjának javítására, foleg a dohányzás, a HIV-AIDS megelőzésére, az egészséges és biztonságos szexuális életre nevelés területén. Az intézet a WHO CINDI programjának (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention program) magyarországi központja.

Kutatási területek:

 • A lakosság egészségi állapotának és az egészséget befolyásoló környezeti és életmódi tényezoknek kutatása
 • Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapotának és az ezt befolyásoló tényezőknek vizsgálata
 • A krónikus májbetegségek etiológiai tényezőinek a kutatása
 • Retrovírus fertőzések (HIV, MSRV) lefolyását befolyásoló heterológ vírusfertőzések (herpes-, adenovírusok), biológiai anyagok (gyógyszerek, immunmodulánsok, kábítószerek) kölcsönhatásának vizsgálata molekuláris, sejt és társadalmi szinten
 • A nosocomialis fertőzések etiológiájával kapcsolatos kutatások
 • A lakosság egészségével kapcsolatos ismereteinek és az egészségnevelés hatékony módszereinek kutatása
 • Az Orvostörténeti csoport az orvostörténeti kutatások egyik központja

Meghirdetett TDK-témák:

 • Halandósági viszonyok epidemiológiai elemzése
 • Rizikómagatartás és következményei
 • Környezeti szennyezők egészségkárosító hatásának vizsgálata
 • A preventív beavatkozások költséghatékonyságának vizsgálata
 • Dohányzásellenes intervenciók
 • A középiskolások lelki egészségének és rizikómagatartási formáinak epidemiológiai vizsgálata
 • Hitek-tévhitek
 • A szexuális úton terjedő betegségek gyógyítása az utóbbi 500 évben
 • Retrovírus fertőzések progresszióját módosító biológiai anyagok (heterológ vírusok, immunmodulánsok, kábítószerek) vizsgálata emberben és állatmodellben molekuláris és epidemiológiai módszerekkel
 • A hippokratészi eskü
 • Betegápolással foglalkozó rend(ek)
 • Egészségvédelem a XVIII. századi magyar orvosi irodalomban
 • Fejezet a hazai járványok történetébol
 • Magyar diákok a külföldi egyetemeken
 • Külföldről származott orvos(ok) magyarországi pályafutása
 • Primer prevenciós módszerek a fogorvoslásban (elméleti és gyakorlati megközelítésben)
 • A fogászati műszerek fejlődésének kiemelkedő állomásai a XVIII. századtól napjainkig
 • A hazai fogorvosképzés kiemelkedő egyénisége(i)
 • Régi magyar füveskönyvek
 • A hazai gyógyszerészképzés kiemelkedő egyénisége(i)