English
Deutsch

Doktori Iskola

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény az egyetemek feladatává tette a tudományos fokozatra való felkészítést és a doktori (PhD) fokozat odaítélését.

A Semmelweis Egyetem jogelődjeiből (SOTE 28 program; TF 1 program) alakult meg 2000. október 1-jén az új Egyetemi Doktori Iskola, amely 2001. január 1-tól 8 tudományági doktori iskolában végzi a munkáját.

A doktori képzés célja, hogy megfelelő formai és tartalmi keretek között a jövő követelményeinek megfelelő tudósnemzedéket neveljen. A képzési és fokozatszerzési folyamatba a tudományterületek legavatottabb egyetemi és egyetemen kívüli képviselői kapcsolódtak és kapcsolódnak be.

Az Egyetem Doktori Iskolájának hallgatói létszáma évről évre változik, a fokozatot szerzettek száma örvendetesen gyarapodó tendenciát mutat. A saját jogon védetteknek 2002. novemberéig kiadott 350 oklevél mellett 2003. április 28-ig további 45 védésre került sor, s folyamatosan érkeznek az újabb és újabb értekezések. Jelenleg (2003. május) az Egyetemi Doktori Iskolában 364 doktorandusz dolgozik és a fokozatszerzés alatt álló doktorjelöltek száma meghaladja a 233-at.

A Doktori Iskola egészének munkáját a Doktori Tanács irányítja, melynek tagjai a karok és a tudományági doktori iskolák képviselői, valamint a Tanács mellett működő állandó bizottságok és az Egyetemi Tudományos Tanács elnöke. Az adminisztratív tevékenységet a Doktori Titkárság koordinálja. Az ő feladatuk többek között a külföldön szerzett tudományos fokozatok honosításának intézése is.

A Doktori Iskola honlapja a http://phd.sote.hu címen érhető el.

 

Az intézeti PhD témák:

 

Egészségügy fejlődésének története, tudománytörténet