English
Deutsch

Kutatási területek, célok

Kutatási területek

  • A lakosság egészségi állapotának és az egészséget befolyásoló környezeti és életmódi tényezoknek kutatása
  • Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapotának és az ezt befolyásoló tényezőknek vizsgálata
  • A krónikus májbetegségek etiológiai tényezőinek a kutatása
  • Retrovírus fertőzések (HIV, MSRV) lefolyását befolyásoló heterológ vírusfertőzések (herpes-, adenovírusok), biológiai anyagok (gyógyszerek, immunmodulánsok, kábítószerek) kölcsönhatásának vizsgálata molekuláris, sejt és társadalmi szinten
  • A nosocomialis fertőzések etiológiájával kapcsolatos kutatások
  • A lakosság egészségével kapcsolatos ismereteinek és az egészségnevelés hatékony módszereinek kutatása
  • Az Orvostörténeti csoport az orvostörténeti kutatások egyik központja