English
Deutsch

Prof Dr. Simon Tamás

Titulus, intézeti beosztás: ny. egyetemi tanár, professor emeritus

 

E-mail: simon.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Szoba: NET 1413. szoba

Telefon: 210-2951 belső mellék: 56144

 

Végzettség: Vegyésztechnikus 1956. Petrik Lajos Vegyipari Technikum, Általános orvos 1963. Budapesti Orvostudományi Egyetem, Egészségügyi közvetítő (mediátor) 2002. Pécs.

Szakképzettsége/i: Az egészségügyi szervezés (társadalomorvostan) szakorvosa 1967. Bp. OTKI, Csecsemő- és gyermekbetegségek szakorvosa 1975. Bp. OTKI, Megelőző orvostudomány és népegészségtan szakorvosa 2003. Pécs

Tudományos fokozatok, kitüntetések: Az orvostudomány kandidátusa 1980. MTA, Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje 2004. március 15.

 

Oktatott tantárgyak, kurzusok: 1963. óta folyamatosan oktat az Általános Orvoskaron

1974. és 1999. között önálló előadója a Fogorvos Karon a társadalomorvostannak

1998. óta folyamatosan a Testnevelési és Sporttudományi Karon önálló előadója az Egészségtan Tanár Tagozaton az egészségfejlesztés tantárgynak, mind a levelező, mind a nappali szakon

Szakmai vizsgáztatás:

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán az Orvos-közgazdász és az Egészségügyi Menedzser Szakokon előadója az epidemiológia és az egészségügyi etika tantárgyaknak

A Debreceni Népegészségügyi Iskola megalakulása óta meghirdetett kurzusa van Gyermek- és Ifjúság Egészségtanból az iskolában

Egyéb tevékenység:1965. és 2000. között részt vett az egészségügyi szakközépiskolai oktatásban, e tevékenysége során három országosan bevezetett tankönyvet írt.

Részt vesz a rezidens képzés kötelező népegészségügyi moduljának előadásaiban, és a megelőző orvostan és népegészségtan rezidens képzésben négy modul vezetésével.

A Társadalomorvosi Szakvizsga Bizottság vizsgáztató tagja 1992. óta.

A Közigazgatási Szakvizsga Bizottság vizsgáztató tagja egészségügyi szakigazgatásból, társadalombiztosítási igazgatásból 1999. óta 2002. óta általános közigazgatási ismeretek, és a közszolgáltatások szervezése és igazgatása tantárgyból, 2004. óta szakvizsgáztat megelőző orvostan és népegészségtan tantárgyból Felelős szerkesztő: Egészségnevelés (1989. óta)

Szerkesztőbizottsági tag: Valóság, Venerológiai Archívum

Szakmai politikai tevékenység:

MOTESZ Szövetségi Tanács tagja

Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság elnöke

Pápai Pariz Egészségnevelési Országos Egyesület elnöke

Orvostörténeti Társaság vezetőségi tagja

A Magyar Rákellenes Liga elnökségi tagja

A Népegészségügyi Tudományos Társaság (NETT) vezetőségi tagja

Az Oktatási Minisztérium Egészségfejlesztési és Mentalhigiénés Szakbizottság tagja

A Magyar Köztársaság Kormánya Kábítószerügyi Koordinációs Bizottsága Preventív Bizottságának tagja

1990. és 2000. között tagja a Nemzeti AIDS Bizottságnak.

Magyar Társadalomorvostani Társaság, Magyar Gyermekorvosok Társasága, Magyar Addiktológiai Társaság, Népegészségügyi Tudományos Társaság, Magyar Higiénikusok Társasága: tag.

1995. és 2000. között a Nemzetközi Rákellenes Unió Rákmegelőzés az iskolákban és a közösségekben Szakbizottságának tagja.

WHO tevékenység:

  • Technikai Bizottsági tag
  • Teaching of epidemiology 1980. Sesimbra. Portugal
  • Teaching of health administration 1984. Moszkva. SzU
  • Health Promoting Schools 1986. Peeables. UK
  • Teaching of health in schools 1989. Perugia. Italy
  • Strategies to Improve and Strengthen Cancer Controll Programmes in Europe 2003. Geneve. Switzerland

Rendszeres tanácsadója:

az Egészségügyi Minisztériumnak, a Gyermek- Ifjúsági- és Sport Minisztériumnak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, a Nemzetközi Rákellenes Unió Tanácsadó testületének. Számos kandidátusi értekezés opponense, illetve a kandidátusi minősítést, PhD védést elbíráló bizottság tagja, ugyancsak számos esetben. Megalapítója és létrehozója az Ifjúsági Kortárs Oktató mozgalomnak az AIDS, drog, alkohol és a dohányzás ellen. A mozgalom nemzetközi visszhangot kiváltó eredményekkel rendelkezik

Egyéb információ:

Külföldi továbbképzések:

Moszkva. Az egészségügyi szervezet irányítása, WHO tanfolyam 1976.

Salzburg Seminar of American Studies (248. seminar) 1986.

University of Tenessee Knoxville USA NGO-s 1992.

American Cancer Society University training Warsaw 2002.

Munkahelyek:

1963 óta a Semmelweis Orvostudományi Egyetem.

1963-1979 között másodállásban tudományos munkatárs az Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályán.

25 éven keresztül, évente 30-40 nap körzeti orvosi helyettesítés, Budapest XIX. kerületében.

Munkásság - kutatási terület, publikációk, előadások »