English
Deutsch

Pályázatok

A környezeti hatások és a népegészségügyi állapot megítélésének és nyomon követésének paraméterei

Humán papillomavírusok és sejtadhéziós molekulák együttes alkalmazása a daganatdiagnosztika specificitásának és szenzitivitásának fokozására

A környezeti hatások és a népegészségügyi állapot megítélésének és nyomon követésének paraméterei

NKFP 1/B047/2004.

Témavezető: Prof. Dr. Tompa Anna

4 év 2004-2007

Előzmények

Az egyes környezeti ágensek több szinten is hatnak az élő szervezetre. Számolnunk kell egy sejtszintű hatással, aminek következtében az érintett sejtek különböző mértékben károsodhatnak. A sejtszintű hatás lehet toxikus, amely közvetlen sejtpusztuláshoz vezethet. Kialakulhatnak közvetlen mutációk, annak minden következményével (pl. daganat). Végül, elsősorban kis dózisok hatására a sejtben olyan reakciók indulhatnak be (genetikai instabilitás, bystander hatás), amelyek hosszú távon növelhetik a genotoxikus károsodások kialakulásának kockázatát. Emellett a szervezet szintjén is kialakulhatnak reakciók, amelyek érinthetik az immunrendszert. Az immunrendszer károsodásai megnyilvánulhatnak autoimmun betegségekben, de hozzájárulhatnak, pl. a daganatos megbetegedések kialakulásához is, vagy elősegíthetik az egyes fertőző ágensekkel szembeni fogékonyságot.

Célkitűzések

A projekt fő célja egy olyan egységes, népegészségügyi monitorrendszer alapjainak kidolgozása, amely alkalmas a lakosságot érő környezeti ártalmak műszeres, epidemiológiai és humán toxikológiai felmérésére, a kombinált hatásokért felelős mechanizmusok vizsgálatára, a lehetséges korai indikátorok, biomarkerek kutatására. A komplex népegészségügyi monitor alkalmazásával lehetővé válik a környezeti eredetű szennyezők egészségi kockázatának becslése, valamint terápiás és preventív ajánlások megfogalmazása. A projekt fő céljaként megfogalmazott kutatás egészségpolitikai és egészséggazdasági szempontból is nélkülözhetetlen a hazai lakosság és ezen belül kiemelten a munkavállalók és a gyermekek egészségének megőrzése, az életminőség javítása érdekében. A konzorcium igen ígéretes előnye, hogy sokféle szakterület kutatóit hozza össze, s így a komplex feladatok megoldását ígéri, vagy erre készíti fel az intézményeket.

Várható eredmények

A monitorrendszert végső formájában egy központi számítógépes adatbázis létrehozásával képzeljük el, amelyet egy erre a célra létrehozandó szoftver segítségével működtetnénk. Ez által lehetőségünk lesz a nemzetközi adatbázisokhoz való kapcsolódásra is. A népegészségügyi háló létrehozásához első lépcsőben jelen pályázat keretében az egyes eredmények alapján kiválasztanánk azon paramétereket, amelyek a népegészségügyi modell felépítéséhez nélkülözhetetlenek. A modell továbbfejlesztése a paraméter értékek meghatározása és további adatgyűjtés az egyes értékek validálásához. A végső szakaszban pedig az egységes monitorrendszer segítségével értékelni tudjuk a bennünket érő egyes környezeti hatások kockázatát, valamint a monitorba épített kockázatkezelő segítségével azonnali prevenciós és terápiás megoldások javasolhatóak.

Humán papillomavírusok és sejtadhéziós molekulák együttes alkalmazása a daganatdiagnosztika specificitásának és szenzitivitásának fokozására

NKFP HPV_SCRN Témavezető: Prof. Dr. Tompa Anna

4 év 2005-2008

Célok

Alapkutatások

(fehérjék sejtfelszíni expressziójának vizsgálata, mint molekuláris történések markere humán papillómavírus fertőzésben, transzformációban és a méhnyak rákban)

1. Archív karcinóma, valamint friss citológiai minták vizsgálata - a HPV típusok, a típus 16 E6 a. sav 83 variáns jelenlétének, valamint az E6 fehérje expressziójának felmérése, a szérum szint, a sejt felszíni syndecan-1, a claudinok és a heparan szulfát expresszió mérésével méhnyak rák mintákban.

2. A sejtfelszíni fehérjék cDNS profilozása válaszként a különböző HPV fehérjék expressziójára, normál szövet és tumor típusokra vonatkozó specifikus vizsgálatok tükrében (húgyhólyag, emlő, ovárium, stb.).

3. Jelátviteli aktiváció vizsgálata azon jelátviteli folyamatok meghatározására, melyek a sejtfelszíni fehérje expressziójához vezetnek.

4. Javaslat sejtfelszíni fehérjék diagnosztikus célú felhasználására, mint molekuláris történések markerei humán papillómavírus infekció, transzformáció és méhnyak rák eseteiben.

Alkalmazott kutatások

1. Új szűrés-orientált HPV real-time PCR humán papillómavírus detektálási és genotipizálási módszer kifejlesztése és kiértékelése

2. Sejtfelszíni fehérje markerek kifejlesztése primer méhnyakrák szűrésre, citológiával és HPVdetektálással, illetve nélkül. Epidemiológiai módszerekkel a szűrési módszer tesztelése. Specificitás és szenzitivitás meghatározása.

3. Különböző primer méhnyakrák szűrési eszközök kombinációinak klinikai kiértékelése (különböző sejtfelszíni fehérje detektálás, HPV detektálás), a szenzitivitás, specificitás és pozitív prediktív érték meghatározás céljából különböző szűrési protokollok esetén, egy új integrált szűrési eszköz (termék) létrehozására.

Kísérleti fejlesztés

1. Szűrés-orientált HPV real-time PCR humán papillómavírus detektálási és genotipizálási módszer kifejlesztése

2. Integrált szűrési termék kifejlesztése a létező primer szűrés szenzitivitásának és specificitásának javítása érdekében, valamint egy hatásos egy-lépcsős eszköz létrehozása a primer méhnyak rák szűrés keretén belül.

az oldal tetejére