English
Deutsch

Környezetvédelem

Tantárgy neve: Környezetvédelem

kódja:      

kreditértéke: 2

Tantárgy előadójának neve: Prof. Dr. Tompa Anna

Szabadon  választható tantárgy.

Egy félév, 13 előadás

Helye: NET, XIII. em.

Ideje: Csütörtök, 16.30-18.00

Első előadás: 2013. február 7.

Hiányzás maximum:3 alkalom/kurzus!

A tárgyat felvehetik 5. 6. 7. 8. szemeszterben ÁOK, FOK és GYOK hallgatók: gyakorlati jegy

Az aláírás és a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: a kurzusok látogatásán túl a félév végén egy 8-10 oldalas  tanulmány elkészítése, amit személyesen papír alakban lehet csak beadni. A dolgozat témáját az alábbi listából lehet kiválasztani. 

A tárgy oktatásának célja és tematikája:

Korunk egyik legnagyobb problémája az, hogy az emberi termelés és gazdasági fejlődés eredményeképpen megváltozott bioszféra egyensúlyát hogyan lehetne megőrizni és átadni az utódok számára visszafordíthatatlan károsodások nélkül. Az emberi egészség megőrzése szoros összefüggést mutat a környezet védelmével, ezért a leendő orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek számára kellő ismereteket kell biztosítani ahhoz, hogy Földünk védelmezői és a fenntartható fejlődés aktivistái lehessenek. A legfőbb motivációja az embernek az egészségben megélt életévek meghosszabbítása. A kurzus ahhoz nyújt segítséget, hogy a bioszféra és a humán ökológia törvényszerűségeit megismertesse a hallgatókkal és hozzájáruljon a környezeti ártalmak csökkentéséhez és a környezettudatos magatartás elterjesztéséhez. A kurzus foglalkozik a  környezetvédelem és a környezet-egészségügy kapcsolatával, a víz-higiénével, a vízgazdálkodás és vízszennyezés legfontosabb tényezőivel. Tárgyalja a levegőszennyezés, levegőminőség, ózonpajzs meggyengülésével kapcsolatos témákat, a hulladékártalmatlanítás. Szennyvíz, talajszennyezés, veszélyes hulladékkezelése és ártalmatlanítása mellett foglalkozik az emberiség megújuló energiaforrásaival és az energiafelhasználás környezeti hatásaival, a radioaktivitás biológiai következményeivel és a környezeti katasztrófákkal. Vizsgálja az ipari és a mezőgazdasági termelés, valamint a mezőgazdaság kemizációjának hatását a növény és állatvilágra és a faunára. Az előadások témája az épített környezet védelme, a belső terek levegőszennyezése és az agresszió terjedésének okai. A tananyagban szerepel a  kórházi hulladékok ártalmatlanítása,  az élelmezés-egészségügy és kémiai biztonság, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem összefüggésének vizsgálata is.

Előadások:

02.07. Vízgazdálkodás és vízszennyezés, szennyvíztisztítás. A környezetvédelem és a környezet-egészségügy fogalma és kapcsolata. /Dr. Tompa/

02.21. Globalizáció és migráció /Dr. Balázs/

02.28. Levegőszennyezés,  levegőminőség, belső terek levegőszennyeződése. /Dr. Tompa/

03.07. Talajszennyezés, veszélyes hulladék,szelektív hulladékgyűjtés. /Dr. Horváth/

03.21. Humán ökológia:ökológiai lábnyom. A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem /Dr. Tompa/

04.04. Az emberiség energiaforrásai, radioaktív sugárzás hatása az egészségre. /Dr. Jakab/

04.11. Környezeti katasztrófák. /Dr. Terebessy/

04.18. A mezőgazdaság kemizációja, a peszticidek hatása az ökoszisztémára. /Dr. Major/

04.25. Étrend-kiegészítők: prevenció, élelmiszer-biztonság, globalizáció  /Dr. Lugasi/

05.02. Bűnözés, agresszió környezet összefüggése /Dr. Tompa/

05.09. Perspektívák a környezetvédelemben, természetvédelem, gyógynövények /Dr. Tompa/

05.16. Konzultáció /Dr. Tompa/

 A félév tanulmány írásával zárul.

Dolgozati témák:

 1. Az agresszió, a bűnözés, migráció globalizációja
 2. Az egészséges táplálkozás alapelvei, diéták, gyógynövények
 3. Épített környezet szerepe az egészség megőrzésében
 4. Ivóvizek, gyógyvizek, fürdőkultúra
 5. Vízgazdálkodás és szennyvízkérdés technológiai és elméleti alapjai
 6. Környezetvédelem és egészség kapcsolata
 7. Megújuló energia és fenntartható fejlődés
 8. A média szerepe a környezetvédelemben: erőszak és terrorizmus
 9. A mezőgazdaság kemizációja és élelmiszer biztonság
 10. Katasztrófák típusai és megelőzésük
 11. Levegőminőséget jellemző paraméterek
 12. Klímaváltozás okai és következményei

A dolgozatok minimum 8-10 oldalnyi terjedelműek legyenek, csak a megadott témákból lehet írni.

A dolgozat feltételei:

1.Saját munka legyen.

2.A felhasznált irodalmat fel kell tüntetni.

Felépítése:

1. célkitűzés, a témaválasztás indoklása

2. a téma kifejtése: ábrák, táblázatok, felsorolások, stb.

3. saját vélemény

4. irodalmi források

KÖVETELMÉNYRENDSZER LETÖLTÉSE PDF FORMÁTUMBAN