English
Deutsch

Általános Orvostudományi Kar - Hallgatói Információk

Népegészségtan és preventív medicina I.

Követelményrendszer

Előadás tematika

Gyakorlati tematika

Gyakorlati anyagok letöltése

Tételsor

Kötelező adatok

Népegészségtan és preventív medicina II.

Követelményrendszer

Előadás tematika

Gyakorlati tematika

Gyakorlati anyagok letöltése

Szigorlati tételsor

Kötelező adatok

Fertőző betegségekről szóló rendelet